Rust en stabiliteit

Curatele is voor mensen waarbij het beschermingsbewind en/of mentorschap niet voldoende is.

Een curator beslist over geld, goederen, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.
Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbaar curatele- en bewindsregister. Hiermee kan de curator bijvoorbeeld onbedoelde bestellingen ongedaan maken.

Ja, ik wil graag in contact komen