Van zorgen naar ontzorgen

Mentorschap is een maatregel om mensen te beschermen die niet zelfstandig kunnen beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

De taak van de mentor is om te regelen dat de juiste zorg en begeleiding geboden wordt.

Ja, ik wil graag in contact komen