Als u klachten heeft over uw bewindvoerder en u komt er samen niet uit, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Deze klacht kunt u sturen naar:

 

Mozaiek Bewindvoeringen B.V.
t.a.v. de Directie, Postbus 3210, 5902 RE Venlo.

 

Vermeld duidelijk op de linkerbovenhoek van de envelop “Klacht”. Uw klacht wordt dan vertrouwelijk door de Directie in behandeling genomen. Indien u van mening bent dat uw klacht niet correct wordt afgehandeld, kunt u in beroep gaan bij de branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders BPBI. Dit is het hoogste orgaan in de klachtenprocedure en zal, na onderling overleg, een onpartijdige beslissing nemen, waaraan zowel de klager als Mozaiek zich zullen moeten houden.

Ja, ik wil graag in contact komen